NYHEDER opdaterer
dig om erhvervslivet
i Vordingborg Kommune

Nyt erhvervsudvalg skal etableres

18. nov 2021 | Vordingborg Erhverv nyheder

Der kommer yderligere fokus på erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune i de kommende fire år. Det står klart efter tirsdagens kommunalvalg, hvor partierne bag konstitueringen i den nyvalgte kommunalbestyrelse, blev enige om at nedsætte et særligt §17.4 Erhvervsudvalg.

§17.4 udvalg

Det var de konservatives spidskandidat Jesper Adler, der på valgnatten tog initiativ til det særlige erhvervsudvalg, da de konservative tre mandater sagde ja til at blive en del af konstitueringen med Mikael Smed som borgmester.

Den endelige konstruktion og sammensætning af udvalget skal drøftes inden der bliver udpeget medlemmer af udvalget.

De konservative får desuden formandsposten i Vordingborg Havn, en bestyrelsespost i Vordingborg Erhverv og formandsposten i det kommende §17.4 erhvervsudvalg.

“Vi har meget fokus på erhverv, så jeg er godt tilfreds”, sagde Jesper Adler til Sjællandske på valgnatten.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Har du en god nyhed?

Har du en god historie eller en spændende nyhed? Kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Søren Knudsen.

T: +45 20 40 95 92
E: sk@vordingborgerhverv.dk

Søren Knudsen presse- og kommunikationsrådgiver