BYGGE OG
ANLÆG

Bygge- og anlægsbranchen i Vordingborg kommune har stor betydning: Hver fjerde virksomhed i Vordingborg kommune er inden for bygge og anlæg. 

Med branchens store betydning for vores kommune har Vordingborg Kommune også en særlig ambition: Vordingborg Kommune skal være Danmarks bedste håndværkerkommune. Og det er et mål, som Vordingborg Erhverv hjælper med at opnå med flere forskellige initiativer. Læs mere om vores arbejde med virksomheder i bygge- og anlægsbranchen her på siden. 

Læs om aktuelle bygge- og anlægsprojekter

I Vordingborg kommunes nærområde laves der anlægsinvesteringer for milliarder, som skal forbedre infrastrukturen både nationalt og internationalt. Det medfører mange muligheder for blandt andet byggeopgaver for lokale virksomheder, eksportmuligheder og forbedring af virksomheders transport af varer. 

Læs om de aktuelle bygge- og anlægsprojekter her:

Vordingborg Erhvervs indsats for bygge og anlæg

Vordingborg Erhvervs omdrejningspunkt er udbud af bygge- og anlægsopgaver. Vores bygge- og anlægsindsatser består konkret af: 

Overblik over udbud

Vordingborg Erhverv sørger for at indsamle information om relevante udbud og informerer de entreprenører, som ønsker dette. Det sikrer, at vores lokale håndværksvirksomheder er oplyst om mulige opgaver, som de kan byde ind på. Det gælder eksempelvis arbejde i forbindelse med Femern Bælt-tunnelen, Storstrømsbroen, kommunale udbudsopgaver og andre anlægs- og byggeprojekter.

Se alle udbud

Informations- og dialogmøder

Vi afholder informations- og dialogmøder jævnligt for at formidle viden om udbud og anden relevant information for lokale virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Til møderne sætter vi blandt andet fokus på information om, hvordan lokale håndværksvirksomheder kan vinde udbuddene, og hvordan virksomheder kan samarbejde om opgaverne som f.eks. store anlægsopgaver ved Femern Bælt-tunnellen.

Opbygning af viden om lokale håndværksvirksomheder

Vi har løbende dialog med vores lokale virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det giver os samtidig mulighed for at indsamle oplysninger om fagområder, antal af virksomheder, antal af ansatte, osv.  På den måde kan vi se, hvor der er vækstmuligheder og potentiale for nye tiltag, som vi kan videreformidle til lokale håndværksvirksomheder og andre aktører.

Projektudvikling og finansieringsoverblik

Vordingborg Erhverv er meget opmærksom på de projekter og finansieringsmuligheder, som bygge- og anlægsvirksomhederne i Vordingborg kommune kan drage nytte af. Derfor har vi et omfattende samarbejde med blandt andre Femern Belt Development, Erhvervshus Sjælland og de omkringliggende kommuner. 

Lærlingenetværk VorLærling

Sammen med lokale håndværksvirksomhed har vi etableret et lærlingenetværk, hvor lærlinge i alle lokale virksomheder inden for bygge- og anlæg kan mødes for socialt og fagligt samvær. Det skal styrke både fællesskab og kompetencer hos lærlinge, der arbejder hos lokale håndværksvirksomheder

Læs mere om VorLærling

 

“Mange store, kommende anlægsprojekter, bl.a. etableringen af en ny Storstrømsbro, betyder, at der er flere forskellige opgaver, der skal løses. Det er vores ambition, at vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder får del i så mange af dem som muligt.”

Susanne Kruse Sørensen, direktør for Vordingborg Erhverv
T: +45 23 80 90 46  – E: sks@vordingborgerhverv.dk

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Så er du velkommen til at kontakte Monica Jensen for at høre mere.

T: +45 25 77 90 73
E: mj@vordingborgerhverv.dk