FEMERN BÆLT
Udvikling og 
internationalisering

Femern Bælt-tunnelen

Femern Bælt-tunnelen er et projekt med stor betydning for Vordingborg kommune. Med en beliggenhed tæt på motorvej, jernbane og erhvervshavn får kommunen en central position som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa.

Forbindelsen gør det nemmere for virksomheder at eksportere og indgå i internationalt samarbejde, og kunder, medarbejdere og leverandører får kortere rejsetid.

I dag tager det fx 4,5 time at rejse fra København til Hamborg i tog. I fremtiden vil det kun vare 2,5 time.

Fremover vil det heller ikke længere være nødvendigt for godstog at tage omvejen over Fyn og Jylland. Det vil afkorte vejen med 160 km.

Mange anlægsopgaver for de lokale virksomheder

Femern A/S, som står bag etableringen af Femern Bælt-tunnelen, underskrev d. 30. maj 2016 kontrakter med Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.

Det er de to entreprenørkonsortier, som skal varetage løsningen af de mange opgaver, der følger med så stort et projekt som etableringen af en sænketunnel mellem Danmark og Femern.

Konsortierne får brug for underleverandører til løsningen af anlægsopgaverne og til levering af varer og serviceydelser.

Konsortierne er allerede nu i gang med at undersøge de mulige underleverandører. De lokale virksomheder  kan få meget ud af at byde ind på løsningen af opgaver, og det vil give grobund for nye indtægtsmuligheder og flere arbejdspladser.

Kontakt os

Få del i Danmarks største anlægsprojekt

Fehmarn Link Contractors står bag bygningen af tunnelfabrikken og tunnelelementerne. De vil oprette en internetportal, hvor interesserede underleverandører får mulighed for at registrere sig.

Fehmarn Belt Contractors skal grave tunnelrenden. De vil lave et register, hvor interesserede underleverandører kan melde sig til. Konsortiet anbefaler, at man sender brochurer, dokumentation, kontaktoplysninger, mv., til dem.

Se www.femern.info for yderligere oplysninger.

Det er også muligt at annoncere for sin virksomhed på www.markedsportal.femern.com.

Kontakt os

Sådan bygges Femern Bælt

Vil du gerne vide mere om, hvordan byggeriet af Femern Bælt skal foregå? Femern A/S har fremstillet flere videoer – heriblandt animationer om, hvordan Femern-tunnelen skal bygges.

Se alle videoer her

Flere investeringer, større eksportpotentiale og øget turisme

Femernforbindelsens beydning understreges af, at EU støtter etableringen af tunnelen. Det skyldes, at denne forbindelse mellem Danmark og Tyskland kommer til at udgøre en vigtig del af det europæiske transportnetværk. Det vil bl.a.  åbne for nye samhandelsmuligheder og partnerskaber og medføre  vækst og udvikling på både europæisk, nationalt og lokalt plan.

 

Bedre eksportmuligheder for virksomheder i Vordingborg kommune

Alene Øresundsregionen og Nordtyskland består af ca. 10 millioner mennesker – et kæmpemarked for eksportvirksomheder. Vordingborgs beliggenhed tæt ved motorvejen, jernbanen og en moderne og fremtidssikret erhvervshavn medfører, at det er hurtigt at komme både nordpå og sydpå.

Tiltrækning af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder vil se stort potentiale i at investere her, da kommunen bliver et vigtigt knudepunkt for opsamling og videresendelse af varer og gods til store markeder i Øresundsregionen og det centrale Europa.

Øget turisme

Det bliver nemmere for turister at besøge Vordingborg kommune med den smukke natur og de mange kulturelle oplevelser, som kommunen har at byde på. Det tager kun 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt i den nye tunnel, og det vil gøre det nemmere og mere attraktivt for mange at bruge deres ferie i det sydsjællandske.

Baggrunden for Femern Bælt-tunnelen

I 2008 indgik regeringerne i Danmark og Tyskland en aftale om, at der skulle etableres en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland via den tyske ø Femern.

Baggrunden var, at man forudså, at trafikken mellem Skandinavien og Europa ville stige meget i de kommende år. En opgradering af infrastrukturen ville derfor være nødvendig.

Det er den danske stat, som står bag projektet. I den forbindelse er selskabet Femern A/S etableret, og det er dette selskab, som er ansvarlig for anlægsprocessen og den efterfølgende drift af tunnelen.

Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, der står bag Storebælts- og Øresundsforbindelsen.

Etableringen af Femern Bælt-tunnelen indgår som et led i en overordnet styrkelse af infrastrukturen.
Du kan læse om de øvrige initiativer her: Storstrømsbroen, Ringsted-Femern Banen og Masnedsundbroen

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om anlægsprojektet Femern Bælt og din virksomheds mulighed for at få del i arbejdet? Så kontakt erhvervskonsulent Khady Tauber Koné.

T: +45 40 25 88 96
E: kk@vordingborgerhverv.dk

 

Khady Kristensen

Følg med udviklingen af Femern-korridoren

Lige nu er tunnelbyggeriet i fuld gang og frem til 2029, hvor tunnelen er færdig, er der mange muligheder og opgaver for lokale virksomheder - men potentialet er endnu større i fremtiden, når Vordingborg kommune bliver midtpunkt for trafik mellem Skandinavien og Europa via Femern-korridoren! Følg med udviklingen og mulighederne via vores nyhedsbrev. 

Vi passer godt på dine oplysninger.