KRIEGERS FLAK
Fremtidens bæredygtige
energiproduktion

Forberedelserne til havvindmøllepark ved Kriegers Flak er godt i gang, og allerede nu deltager lokale virksomheder i opstartsfasen. Kriegers Flak havvindmøllepark bliver Danmarks største med ca. 100 vindmøller. Og projektet får stor betydning for erhvervslivet i Vordingborg kommune.

Klintholm Havn er udpeget som servicehavn, hvor opførsel og driften skal foregå. Det giver stort potentiale for lokale virksomheder, som kan byde ind med deres kompetencer. Dertil vil erhverv i Vordingborg kommune opnå viden og evner inden for vindenergi, hvilket er en uvurderlig kompetence i takt med at omstilling til bæredygtig, grøn energi fortsat bliver større.

Kontakt os for at høre mere

Klintholm Havn er valgt til servicehavn!

Vattenfall har valgt Klintholm Havn som service- og vedligeholdelseshavn ud af i alt seks selskaber, som var prækvalificerede til at byde på opførelsen og driften af havmølleparken ved Kriegers Flak. Det kan vi kun være stolte af!
 
Udvikling af Klintholm Havn og havnens nye titel som servicehavn sætter for alvor Vordingborg kommune på landkortet. Ikke nok med at anlæggelse af Kriegers Flak havvindmøllepark og udviklingen af Klintholm havn skaber en masse arbejde for lokale virksomheder, så vil erhvervslivets også opnå efterspurgte kompetencer inden for arbejde med offshore vindenergi og bæredygtig energiproduktion.
 

Vordingborg Kommune har gennem flere år arbejdet på at bringe Klintholm Havn i spil som servicehavn for havmølleparken ved Kriegers Flak. Der er flere fordele ved Klintholm Havn som servicehavn, bl.a.:

  • Der er den korteste afstand til Kriegers Flak – kun 12 sømil
  • Der er under to timers kørsel til Københavns internationale lufthavn
  • Havnen har allerede fungeret som servicehavn for den tyske del af Kriegers Flak
 

Få del i opgaverne gennem erhvervsnetværket

Ved opførelsen og driften af Kriegers Flak Havmøllepark bliver der behov for de lokale virksomheders kompetencer inden for en lang række fagområder. Potentialet for de lokale virksomheder i Vordingborg kommune er stort, og opgaverne kan føre til vækst og udvikling af nye arbejdspladser.

Erhvervsnetværket sikrer, at flest mulige opgaver løses af lokale virksomheder.

Læs mere om Baltic Sea Suppliers

Opgaver for det lokale erhvervsliv

Den 9. november 2016 bekendtgjorde Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet, at det er Vattenfall, der har vundet udbudet vedrørende opførelse og drift af Kriegers Flak Havvindmøllepark.

Vattenfall har valgt Klintholm Havn, og det erhvervsmæssige potentiale ved at blive udpeget som servicehavn er enormt! Det kan give de lokale virksomheder mange opgaver inden for bl.a.:

  • El-arbejde
  • Grave- og byggearbejder
  • Reparationer
  • Rådgivning
  • Forplejning

Havnen skal også kunne klare en lang række praktiske opgaver omkring etableringen af en servicebygning, og den skal være i stand til at levere de kompetencer, som er nødvendige for effektivt at kunne vedligeholde og føre tilsyn med møllerne i driftsfasen. Derfor er det vigtigt med et stærkt erhvervsnetværk, som kan stå samlet – og dermed stærkt – over for Vattenfall.

Læs mere om Baltic Sea Suppliers

Klintholm Havn er i fuld gang med udvikling og forberedelse som servicehavn for Kriegers Flak havvindmøllepark og andre havmølleparker i Østersøen. Få et overblik over de opgaver og aktiviteter, der vil ske, i Hvidbogen for Klintholm Havn!

Læs Hvidbog for Klintholm Havn

Fakta om Kriegers Flak Havmøllepark

I 2012 indgik den daværende regering en energiaftale med partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen har fokus på grøn omstilling, så Danmark i de kommende år vil gå mere og mere over til vedvarende energi. Det vil sige flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse.

En del af aftalen går ud på, at der skal etableres flere vindmøller på havet. I alt skal kapaciteten fra vindmøller være 1000 MW.

De 600 MW skal komme fra Kriegers Flak Havmøllepark, og de resterende 400 MW skal komme fra Horns Rev 3.

Sverige og Tyskland har også en del af Kriegers Flak og vil ligeledes opføre havmøller på deres områder. Det er vurderingen, at Kriegers Flak samlet set vil have en vindmøllekapacitet på op til 1.600 MW.

Etableringen af Kriegers Flak Havmøllepark bliver støttet af EU. Det er planen, at havmølleparken skal opføres mellem 1. januar 2019 og 31. december 2021.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om projektet om havvindmølleparken Kriegers Flak og Klintholm Havn som servicehavn? Eller vil du gerne høre om din virksomheds muligheder for at få del i opgaverne? Så er du velkommen til at kontakte forretningsudvikler Thorsten Gregersen.  

T: +45 21 72 79 15
E: tmg@vordingborgerhverv.dk