Nationale og
 internationale
PROJEKTER

Klintholm Havn er valgt som servicehavn for havmølleparkerne Baltic 2 og den kommende Kriegers Flak i Østersøen. Derfor er havnen nu ved at omstille sig til at kunne leve op til forventninger og krav, der stilles i den blå energisektor. 

Derfor laves der nu en udviklingsplan for Klintholm Havn, som ikke alene skal understøtte dens nye funktion som servicehavn. Udviklingplanen vil også sikre forholdene for erhvervs- og lystbådehavnen, udnytte erhvervsmulighederne samt forbedre turiskattraktionerne med blandt andet et nyt oplevelsesstrøg. Udviklingsplanen forbinder havn, ny, natur og strande. En udvalgt styregruppe udarbejder i fællesskab udviklingsplanen, som skal være til gavn for havn, borgere og lokalområdet.

Fremtiden i Østersøen og for Klintholm Havn

Kriegers Flak havvindmøllepark bliver Danmarks største med ca. 100 vindmøller. Når den er i fuld drift senest i 2022, vil den kunne producere grøn strøm til 600.000 danske husstande. Men Kriegers Flak er kun en ud af flere forventede havvindmølle-projekter, som skal være på Østersøen.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer, og allerede i 2030 skal mindst 27 % af Danmarks energiproduktion komme fra vedvarende kilder. Vindsektoren er derfor vigtig for at nå målsætningerne. Med Klintholm Havn som servicehavn og opkvalificering af lokale virksomheder til at arbejde i den blå energisektor kan Vordingborg Kommune opnå en konkurrencedygtig position med vækstpotentialer for lokalt erhverv.

Læs mere om Kriegers Flak havmøllepark

Hvidbog for Klintholm Havn

Der er udarbejdet et kommissorium, der skal afdække alle opgaver, som følger med udviklingen af Klintholm Havn. Udviklingsplanen tilgodeser ikke kun havnens rolle som servicehavn, men også lystbådefiskeri, erhverv og turisme. Derfor sørger styregruppen for at være åbne om projektet, så alle interesserede parter kan følge med og bidrage med deres ideér. Det sker blandt andet på offentlige borgermøder.

Du kan derfor også se alt relevant materiale fra styregruppen og følge med i udviklingsplanen for Klintholm Havn.

Se materiale fra Hvidbogen her

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til udviklingen på Klintholm Havn, så er du velkommen til at kontakte Thorsten Gregersen på:

T: +45 21 72 79 15
E: tmg@vordingborgerhverv.dk