VORDINGBORG HAVN
En erhvervshavn
i udvikling

En moderne erhvervshavn i udvikling

Vordingborg Havn vokser og skaber plads til endnu flere virksomheder – både direkte på havnen, men også til Vordingborg Kommune generelt. Vordingborg Havn kan nemlig tilbyde virksomheder en central placering tæt på København, motorvejsnettet og markeder syd for Danmark, som skaber værdi for virksomhederne.

Vordingborg Havn er i gang med en gennemgribende udvikling, som har skabt en moderne Erhvervshavn med en god infrastruktur. Når Vordingborg Havn er færdig med havneudvidelsen vil det være en af Sjællands støste og mest attraktive havne.

Kontakt os

Havneudvidelsen

Vordingborg Havn bliver en af de største erhvervshavne i regionen og øger både lokale virksomheders mulighed for at importere og eksportere samt tiltrækning af udenlandske virksomheder, leverandører og samarbejdspartnere. 

Havndudvidelsen har særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed, og i den forbindelse har Vordingborg Havn sammen med Vordingborg Erhverv også været med i EU Interreg-projektet DUAL Ports.

Læs mere på Vordingborg Kommunes hjemmeside

De 4 etaper

  • Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt.
  • Projektet forløb i 4 etaper og indebar bl.a. uddybning af sejlrenden til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover er havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal kajmeter er øget fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer.
  • Inden for den nye dækmole er der etableret et stort svajebassin på 10, 4 meters dybde. Vanddybden langs den nye kaj er ligeledes 10,4 meter. Det betyder, at skibe på op til 200 meter vil kunne anløbe havnen.
  • Uddybningsarbejdet i sejlrenden og i havnen er blev afsluttet i marts 2019.
  • Det næste skud på stammen er etape 4, som omhandler en yderligere udvidelse på 22 hektar mod syd med det formål at gøre plads til virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig nyttiggørelse af jord. Etapen giver mulighed for færgeanløb (i rutefart eller på projektbasis) til fx RoRo skibe med rullende materiel og rullende sværgods. Baglandet kan indrettes således, at der kan parkeres/opbevares rullende materiel og køretøjer i kortere og/længere tid på havnenære arealer.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Udfyld kontaktformularen til højre - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

T: +45 55 34 03 93
E: info@vordingborgerhverv.dk